INFORMATION OM REGISTRERING AF PERSONDATA I GENITO A/S

Genito a/s er forpligtet til at beskytte og respektere de personoplysninger vi indsamler i forbindelse med dig som kunde.
 
For at sikre overholdelsen af forpligtelserne under de danske databeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/279 om 
databeskyttelse, informerer vi dig hermed om, at hvilke data er blevet gemt i vores CRM-system (Customer Relationship Management system) 
jf. art. 13 i Databeskyttelsesloven.

 
Registrerede data er:

  • Firma navn
  • Firmaadresse og arbejdssted
  • Kontaktoplysninger (e-mail)
  • Kontakthistorik

 
Kontakthistorik er for at sikre gennemsigtighed samt skabe overblik over dine handler af vores produkter. Formålet med indsamling af dine data er for at 
fastholde en høj service, en god kommunikation fra os som leverandører af værktøj samt ikke mindst, for at sikre relevante kontaktoplysninger 
i forbindelse med eventuelle garantisager.
 
Dine persondata vil ikke blive brugt til hverken profilering eller udsendelse af markedsføringsmateriale uden forudgående skriftlig samtykke. 
 
I forbindelse med registreringen af dine oplysninger og kontakthistorikken har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i de oplysninger som er registreret om dig, jf. art. 15 i forordningen.
  • Ret til at få rettet i eller få slettet oplysninger, jf. art. 16 og art. 17 i forordningen.
  • Ret til at få indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, jf. art. 21 i forordningen.

 
Ønsker du dine data slettet, kan dette gøres ved at indsende en mail til: ea@genito.dk
 
Data vil blive opbevaret i vores CRM-system i den periode, hvor dine kontaktdetaljer er relevante for vores samarbejde. Hvis dine oplysninger ikke har været
benyttet i 5 på hinanden følgende år, vil dine kontaktoplysninger blive slettet fra vores system, med mindre dine kontaktdata opbevares af hensyn til 
overholdelse af vores garantiforpligtelse eller overholdelse af indkøbsaftaler eller anden gældende kontraktligt forhold.
 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med denne skrivelse eller andre spørgsmål til HCT gruppens håndtering af persondata kan rettes til den GDPR ansvarlige på
mail: ea@genito.dk

  

Med venlig hilsen
Eigil Andersen